Pragniemy podziękować za okazane serce dzieciom, rodzicom, kadrze pedagogicznej dla naszych podopiecznych z wrocławskich placówek oświatowych przeprowadzających zbiórkę w ramach programu edukacji humanitarnej „Dzieciaki dbają o zwierzaki” w roku 2018/2019. Przyniesione dary zostały przekazane do domów tymczasowych, gdzie przebywają pokrzywdzone przez człowieka zwierzęta z naszych interwencji, wymagające leczenia, czekające na adopcję a także kotów wolnożyjących będących pod opieką wrocławskich karmicieli.

Dziękujemy następującym placówkom:

  • Ekologicznemu Przedszkolu Niepublicznemu, ul. Miłoszycka 23, Wrocław
  • Przedszkolu nr 84, ul. Horbaczewskiego 61, Wrocław
  • Szkole Podstawowej nr 38 im. Jerzego Kukuczki, ul. E. Horbaczewskiego, Wrocław
  • Przedszkolu nr 146 „Wyspa Dzieci” ul. Haukego-Bosaka 9, Wrocław
  • Przedszkolu nr 147, ul. Gersona 39, Wrocław
  • Przedszkolu nr 119 „Zielona Łąka”, ul. Łódzka 23, Wrocław
  • Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach
  • Przedszkolu Nr 70 „Tęczowa Kraina” Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4, Sołtysowicka 34, Wrocław oraz Firmie „SAGITON”  sp. z o. o, ul. Fabryczna 19, Wrocław