Kontakt

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Oddział we Wrocławiu
ul. Żeromskiego 56
50-312 Wrocław

NIP 8981942526
REGON 007025664-00632

Biuro czynne:
Poniedziałek 10-12
Czwartek 17-19

Interwencje proszę zgłaszać wyłącznie pod adresem mailowym:
interwencje.toz@wp.pl,
podając swój nr telefonu, dokładny adres miejsca interwencji, szczegółowy opis warunków bytowania i stanu zwierzęcia oraz załączając zdjęcia.
Zapewniamy pełną dyskrecję!

Organizacja Pożytku Publicznego:
KRS 0000154454
Cel szczegółowy: ODDZIAŁ WROCŁAW

Nasze konto:
PKO BP 59 1020 5242 0000 2202 0251 5096
dla wpłat zagranicznych SWIFT: BPKOPLPW

nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL 59 1020 5242 0000 2202 0251 5096