Pragniemy podziękować za okazane serce dzieciom, rodzicom, kadrze pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej nr 77 im. T. Różewicza we Wrocławiu, której koordynatorką była Pani Diana Wołyńcewicz.

Przyniesione dary zostały przekazane do domów tymczasowych, gdzie przebywają zwierzęta z naszych interwencji, wymagające leczenia, czekające na adopcję a także kotów wolnożyjących będących pod opieką wrocławskich karmicieli.

Zachęcamy wszystkich do dalszych działań na rzecz zwierząt.