O nas

O nas

Wrocławski oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce założony został przez Stanisława Zacharę w 1948 roku.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego, nie działamy w celu osiągnięcia zysku. Zajmujemy się ratowaniem chorych, rannych i maltretowanych przez ludzi zwierząt. Rocznie interweniujemy setki razy, co świadczy o naszym profesjonalizmie i skuteczności działania.

Dzięki wsparciu darczyńców oraz sponsorów pomogliśmy tysiącom zwierząt, które wyleczyliśmy i oddaliśmy do nowych domów.

NASZE ZASŁUGI

Dzięki m.in. naszym działaniom powstała ustawa o ochronie zwierząt. Nasz oddział pierwszy w Polsce zapoczątkował sterylizację bezdomnych kotek na terenie Wrocławia.

Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia, udaje nam się wyłapać i wysterylizować do trzech tysięcy kotek rocznie. Działania te znacznie wpływają na zmniejszanie bezdomności kotek, a co za tym idzie – zapobiega niekontrolowanemu rozmnażaniu.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ!

„Program edukacji humanitarnej DZIECIAKI DBAJĄ O ZWIERZAKI”.

FAKTY

Organizacje działające na rzecz ochrony i ratowania pokrzywdzonych przez człowieka zwierząt domowych, alarmują o bezduszności i okrucieństwie ludzi. Z danych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce odnotowuje się ok. „30 tysięcy przypadków okrucieństwa wobec zwierząt, a latem liczba wyrzucanych zwierząt wzrasta do 30%” . Tysiące psów, kotów, a także gryzoni trafia do schronisk dla zwierząt bezdomnych. Tragiczna sytuacja zwierząt domowych jest przede wszystkim brakiem przemyślanej decyzji kupna domowego pupila, braku właściwej opieki, także braku wiedzy i nie przestrzegania przez dorosłych i dzieci bezpiecznego kontaktu i komunikacji z domowymi pupilami. Czego niestety efektem jest porzucenie lub oddawanie do schroniska czy sklepu zoologicznego.

EDUKACJA HUMANITARNA DZIECI I MŁODZIEŻY

Istotą edukacji humanitarnej jest nauczanie i wychowanie innych w duchu podstawowych wartościach ludzkich takich jak dobro, współczucie, tolerancja wobec wszystkich istot ludzkich i zwierzęcych oraz działania proekologiczne. By spełnić to zadanie edukacja humanitarna musi być celową i systematyczną działalnością edukacyjną prowadzoną z zaangażowaniem przez nauczycieli, by wychowywać i nauczać dzieci i młodzież w świetle pożądanych wartości, ucząc ich człowieczeństwa. W ramach edukacji humanitarnej placówki oświatowe odwiedzają opiekunowie oraz wolontariusze z organizacji pomagających zwierzętom bezdomnym, pokrzywdzonym przez człowieka. Dzieci, młodzież poznają zasady bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami, ich potrzebami, nabywają wiedzę dotyczącą właściwej opieki oraz praw zwierząt. Uczą się w jaki sposób mogą na miarę własnych możliwości pomagać zwierzętom oraz jak zapobiegać ich bezdomności. Zajęcia te owocują rozwijaniu w dzieciach i młodzieży empatią, wzrostem wrażliwości na los istot słabszych, co może zapobiec agresji oraz przemocy w ich późniejszym życiu.

Z DOŚWIADCZEŃ PEDAGOGA

Jako nauczycielka wychowania przedszkolnego zauważam, że czworonogi stanowią nieodłączną część dziecięcego świata. Zwierzaki są obiektem ich fascynacji, obecne w zabawach, rysunkach, gestach, sposobie poruszania. Podczas zajęć z edukacji humanitarnej dzieci mają możliwość bezpośredniego kontaktu z żywymi zwierzętami domowymi, mogą je dotknąć, pogłaskać, przytulić się – co wywołuje szereg pozytywnych emocji w dzieciach, czasem przełamuje wcześniejsze obawy, nieśmiałość, a nawet wycisza i relaksuje. Od 2007 roku prowadzę akcję charytatywną „Październik- Miesiącem Dobroci dla Zwierząt” pod patronatem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Przedszkolu Nr 147 we Wrocławiu. Od 2016 funkcjonuje on jako autorski projekt edukacji humanitarnej pt. „Dzieciaki dbają o zwierzaki”. Uważam, że organizowanie zajęć ze zwierzętami połączonych z akcją charytatywną na rzecz zwierząt bezdomnych, chorych niewątpliwie pozytywnie wpływa na rozwój społeczny, emocjonalny i moralny dziecka, podnosząc przy tym jego samoocenę. Przynosząc dary w postaci karmy, koców, gazet dziecko czuje się potrzebne, docenione, że mogło coś zrobić dla innych. Obcowanie ze zwierzętami, również niepełnosprawnymi, które doświadczyły krzywdy ze strony człowieka, uczy dzieci tolerancji, empatii, rozbudza w nich współczucie i ogólną chęć pomagania. Chętnie współpracujemy z przedszkolami i innymi placówkami oświatowymi, propagując ideę edukacji humanitarnej, prowadząc zajęcia edukacyjne z udziałem zwierząt na temat ich potrzeb oraz właściwej opieki, praw i swobód, zasad bezpiecznego kontaktu i zabaw ze zwierzętami domowymi jako profilaktyki pogryzień dzieci oraz zapobiegania bezdomności czworonogów a także szerzenie wiedzy na temat zwierząt w służbie dla człowieka, połączonych ze zbiórką darów na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział Wrocław.

~ Katarzyna Jędo