Dziękujemy uczniom, ich rodzicom, kadrze pedagogicznej, pracownikom (szczególnie pani E. Podalak, koordynatorce akcji) ze Szkoły Podstawowej nr 40 Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 za aktywny udział w akcji charytatywnej dla naszych czworonogów. Zebrane dary zostały przekazane dla potrzebujących zwierząt, odebranych interwencyjnie, które czekają na nowych, odpowiedzialnych opiekunów oraz kotów bezdomnych dokarmianych przez ubogich karmicieli. Bardzo dziękujemy w imieniu bezdomnych zwierząt 🙂