Pragniemy podziękować za okazane serce dzieciom, rodzicom, kadrze pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej nr 66 Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 22, której koordynatorką była Pani M. Markowska. Przyniesione dary zostały przekazane do domów tymczasowych, gdzie przebywają zwierzęta z naszych interwencji, wymagające leczenia, czekające na adopcję a także kotów wolno żyjących będących pod opieką wrocławskich karmicieli.
Zachęcamy wszystkich do dalszych działań na rzecz zwierząt  :).