Pragniemy podziękować za okazane serce dzieciom, rodzicom, kadrze pedagogicznej dla naszych
podopiecznych z wrocławskich placówek oświatowych.

Podziękowania dla:

 1. Przedszkola nr 119 „Zielona Łąka”, ul. Łódzka 23, Wrocław (koordynator A. i Oświęcimska i
  M. Pacholczyk)
 2. Przedszkola nr 70 „Tęczowa Kraina” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4, ul. Sołtysowicka
  34, Wrocław (koordynator K. Jędo i E. Jagieła)
 3. Szkoły Podstawowej nr 83 im. Jana Kasprowicza, Al. Boya-Żeleńskiego 32, Wrocław
  (koordynator M. Pańczyszyn)
 4. Szkoły Podstawowej nr 66, ul. Dembowskiego 39, Wrocław (koordynator M. Markowska)
 5. Przedszkola nr 95 ul. Lwowska 30a, Wrocław (koordynator Amelia Maksymiak)
  Przyniesione dary zostały przekazane do domów tymczasowych, gdzie przebywają zwierzęta z
  naszych interwencji, wymagające leczenia, czekające na adopcję a także kotów wolnożyjących
  będących pod opieką wrocławskich karmicieli.

Zachęcamy wszystkich do dalszych działań na rzecz zwierząt. Bądźmy przykładem dla innych!